بهبود کمبود آهن با اسپیرولینا

بهبود کمبود آهن با اسپیرولینا

کمبود آهن به خصوص در زنان و کودکان بسیار رایج است. اسپیرولینا یکی از بهترین منابع طبیعی آهن است. همچنین با داشتن انواع ویتامین B و آنتی اکسیدان، اسیدهای آمینه، پروتئین و مواد معدنی بهبود موفقیت آمیز کم خونی و افزایش سطح هموگلوبین را ممکن می سازد.
در مطالعات انجام شده برای تاثیر استفاده از اسپیرولینا در بهبود کم خونی، تنها پس از 12 هفته مصرف، نتایج فوق العاده ای مشاهده شده است.

بهبود کمبود آهن با اسپیرولینا

شاهده شده است.