زندگی سالم با اسپیرولینا

زندگی سالم با اسپیرولینا

زندگی سالم با اسپیرولینا

وقتی اسپیرولینا به صورت منظم مصرف می شود،بدن بیشتر قلیایی می شود . سوخت و ساز بدن به طور کلی فعال تر می شود . سلول ها شاداب تر و سیستم ایمنی بدن قوی تر می شود . علاوه بر این ، نه تنها به علت تجدید حیات سلول ها سلامتی فرد حفظ می شود بلکه می توان انتظار داشت که بهبودی چشمگیری نیز در وضعیت ظاهری فرد ملاحظه شود که در وضعیت پوست و موی افراد نمود پیدا می کند. به همین دلیل است که می توان با قدرت اعلام کرد،اسپیرولینا یک غذای فوق العاده است که به شما هم سلامتی وهم زیبایی را هدیه می دهد.

 

اسپیرولینا  موثر است به خصوص برای افرادی که :
◙ به سادگی خسته می شوند و احساس 100% خوبی از شرایط خود ندارند
◙ برای انجام کارهای خود انگیزه کمی دارند
◙ در دوره نقاهت بعد از بیماری هستند
◙ رژیم لاغری دارند
◙ به آسانی دچار سرماخوردگی می شوند
◙ بدن آنها تمایل به کم خونی دارد
◙ زمان های نامنظم و خیلی زیاد غذا می خورند
◙ سبزیجات سبز یا زرد رنگ کافی نمی خورند
◙ سیگار می کشند، مشروبات الکلی و یا قهوه زیاد می نوشند.

.

وقتی اسپیرولینا به صورت منظم مصرف می شود،بدن بیشتر قلیایی می شود . سوخت و ساز بدن به طور کلی فعال تر می شود . سلول ها شاداب تر و سیستم ایمنی بدن قوی تر می شود . علاوه بر این ، نه تنها به علت تجدید حیات سلول ها سلامتی فرد حفظ می شود بلکه می توان انتظار داشت که بهبودی چشمگیری نیز در وضعیت ظاهری فرد ملاحظه شود که در وضعیت پوست و موی افراد نمود پیدا می کند. به همین دلیل است که می توان با قدرت اعلام کرد،اسپیرولینا یک غذای فوق العاده است که به شما هم سلامتی وهم زیبایی را هدیه می دهد.

وقتی اسپیرولینا به صورت منظم مصرف می شود،بدن بیشتر قلیایی می شود . سوخت و ساز بدن به طور کلی فعال تر می شود . سلول ها شاداب تر و سیستم ایمنی بدن قوی تر می شود . علاوه بر این ، نه تنها به علت تجدید حیات سلول ها سلامتی فرد حفظ می شود بلکه می توان انتظار داشت که بهبودی چشمگیری نیز در وضعیت ظاهری فرد ملاحظه شود که در وضعیت پوست و موی افراد نمود پیدا می کند. به همین دلیل است که می توان با قدرت اعلام کرد،اسپیرولینا یک غذای فوق العاده است که به شما هم سلامتی وهم زیبایی را هدیه می دهد.

زندگی سالم با اسپیرولینا    زندگی سالم با اسپیرولینا     زندگی سالم با اسپیرولینا     زندگی سالم با اسپیرولینا    زندگی سالم با اسپیرولینا